Målgruppe:

Ledere/prosjektledere hos byggherrer og entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter, byggeledere, takstmenn og andre rådgivere innenfor bygge,- og anleggsbransjen.

Tema:

  • Når bør NS 8407 brukes?
  • Hva bør man tenke gjennom ved inngåelse av entreprisekontrakten?
  • Hvordan fastlegge hvem som har risikoen for hva?
  • Når foreligger en endring av kontraktsforpliktelsen og hvordan bør man håndtere endringer?
  • Når kan entreprenøren kreve justering av pris og fremdrift og hvordan bør man gå frem for å sikre sitt krav?
  • Hvordan gjennomføre overtakelse og sluttoppgjør?
  • Når foreligger kontraktsbrudd og hva er konsekvensene av dette?    


Tid og sted:

Torsdag 06.10.16 kl 0800 – 1200 i 18. etasje i Høghuset på Bryne.

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800 samt frukt i pausene. 

Foredragsholder:
Advokat Trond Bjørnsen

Pris:

Kr. 500,- pr deltaker, faktura ettersendes

Vel møtt!