Målgruppe: 

Daglig ledere, HR-ledere, verneombud og tillitsvalgte

Tema:
 

Hvordan lykkes med nedbemanning ved bruk av andre utvelgelseskritierier enn ansiennitet?  Hvilke kriterier er det saklig å vektlegge?  Særlig fokus på kompetanse som kriterium. 

Tid og sted:
  

Torsdag 1. september kl. 0815 – 0930 i våre lokaler i Stavanger sentrum. (Nedre Holmegate 30, vis-à-vis Oljemuseet,).


Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 

Foredragsholder: 

Advokat Sindre Meling 

Frokostseminaret er gratis.
Vel møtt!