Målgruppe:
Daglige ledere, HR-ledere, verneombud og tillitsvalgte.

Beskrivelse:

Hva skal man gjøre som arbeidsgiver når konflikter eskalerer i arbeidsmiljøet og medarbeidere klager på mobbing? Hva er mekanismene som får dette til å skje? Hvordan løse det i praksis, og hvordan jobbe forebyggende?

Stamina Helse bedriftshelsetjeneste og Projure hadde frokostmøter i juni og oktober 2016 hvor dette var tema. Vi hadde stort oppmøte og gode tilbakemeldinger, og flere deltakere ønsket å få gå mer i dybden på disse temaene og få jobbe med case. 


Tema:

Del 1

08.15 - 11.30

Håndtering av konflikter og trakassering på arbeidsplassen:

Hvorfor oppstår konflikter, hvordan utvikler de seg og når må arbeidsgiver gripe inn?

Konflikter i nedbemanningsprosesser. Hvordan kriser påvirker atferd.

Konsekvenser av konflikter for virksomheten og den enkelte.

Hvem gjør hva når konflikter eller klager oppstår?

Metoder for konflikthåndtering.

Prosedyrer for intern håndtering av konflikter.

Arbeidsgivers plikt til ågjenopprette et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
– Hva gjør man da?

Kurset vil ha en praktisk tilnærming med eksempler og case.
v/ Stamina Helse, Tonje Talberg og Merete Hustoft


Del 2

12.15 - 15.00
 

Hvordan ivareta lovkrav og god saksbehandling i vanskelige arbeidsmiljøsaker

- faktaundersøkelse som verktøy

Arbeidsmiljølovens krav til psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Arbeidsgivers styringsrett og omsorgsplikt – herunder tilrettelegging for varsling

Arbeidstakers medvirkningsplikt

Hvem kan iverksette en faktaundersøkelse av arbeidsmiljøet?

Intern eller ekstern undersøkelse?

Krav til forsvarlig gjennomføring og oppfølging

Siste nytt om forslag til endring i lovverk vedrørende varsling og beskyttelse av varsler.

Kurset vil ha en praktisk tilnærming med bruk av case.
v/ Projure Advokatfirma, Per Kristian Haaland


Pris: 
Kr 1.900,- for hele dagen / kr 950,- for en del, lunsj inkludert


Påmelding innen 23. januar

Påmelding: kurs@projure.no Vel møtt!