Målgruppe: 

Målgruppe: Styremedlemmer og forretningsførere i borettslag og eierseksjonssameier. 

Tema:  

På seminaret vil vi ta for oss styrets ansvar og de enkelte funksjoner styret i borettslag og sameier har. Hvordan settes styret sammen og hvilket mandat har styret. Hvordan er styrets situasjon utad, overfor beboere, naboer, kreditorer, kontraktsparter mv. Vi tar en gjennomgang av disse elementene. I tillegg vil vi ta for oss reglene om styreansvar og ikke minst gi noen tips om hvordan styret og medlemmene kan unngå å pådra seg ansvar. Vi vil i denne forbindelse også gi nyttige tips til borettslag og sameier som skal inngå avtaler om rehabilitering, oppussing mv.
  

Tid og sted:  

Torsdag 17.11.16 kl 1800 - 1930 i 18. etasje i Høghuset på Bryne.

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 1800. 

Foredragsholdere:
 

Advokat Per Bergstad og advokat Trond Bjørnsen 

Kveldsseminaret er gratis.
Vel møtt!