Målgruppe:

Aksjonærer og deres familie, daglig leder og andre med interesse og behov for å få innspill til fremtidig eierskifte i virksomheten.

Tema: 

En rekke bedriftseiere står overfor valget om enten å selge sin virksomhet eller velge å overføre denne videre til neste generasjon. Et generasjonsskifte i virksomheten medfører en rekke juridiske problemstillinger som man bør være oppmerksom på i forbindelse med et eierskifte. Det er også flere andre elementer som er viktig å ivareta slik at man velger den beslutning som er rett for senior, for junior og selvsagt også for selskapet.  Vi vil gjennomgå flere av disse og gi innspill til hvordan gå frem for å få til en vellykket overføring av virksomheten til neste generasjon.

Tid og sted:

Onsdag 23. mai kl 1900 – 2100 i våre lokaler i Stavanger sentrum (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis á-vis Oljemuseet).

 

Foredragsholdere:

Advokatene Per Bergstad og Guri Haarr