Målgruppe:
Styremedlemmer og seksjonseiere

Beskrivelse:

Ny eierseksjonslov trådte i kraft 01.01.2018. Denne innebærer samlet sett betydelige forenklinger til fordel for både privatpersoner, byggenæringen og kommunene. På seminaret vil vi ha særlig fokus på de viktigste endringene i forhold til dagens lov fra 1997, blant annet:

  • Ny regel som gir forbruker økt trygghet ved at boligseksjon må være godkjent boenhet etter plan- og bygningsloven før seksjoneringstillatelse kan gis.
  • Klarere regler om vedlikehold og nye regler om erstatning ved forsømt vedlikehold.
  • Mer fleksible regler om parkering i sameiet.
  • Styret i sameiet gis partsevne til å ta ut søksmål mot utbygger ved forsinkelse eller mangler ved fellesarealer.
 

Tid og sted:  
Torsdag 3. mail kl. 1800 – 2000 i våre lokaler i Stavanger sentrum. (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).

Fri entré og enkel bevertning.


Foredragsholder: 

Advokat Per Kristian Haaland
  
Vel møtt!