Målgruppe:
Samboere eller par som planlegger å bli samboere.

Beskrivelse:
Tema for kurset:

 • Forskjeller i rettsstillingen ved ekteskap – samboerskap
 • Økonomiske forhold under samboerskapet
 • Samboeravtale
 • Stiftelse av sameie ved formuesfellesskap
 • Fremtidsfullmakt
 • Oppløsning av samboerskapet ved samlivsbrudd
 • Oppløsning av samboerskapet ved dødsfall.
 • Arveregler for samboere
 • Barnas rettsstilling ved «papirløst» samliv
 • Samboeres kreditorvern
 • Samboerskapets betydning i forhold til trygd, skatt m.v
Det vil bli mulighet for private spørsmål i etterkant av foredraget.

Tid og sted:  

Torsdag 8. februar kl. 19.00-20.30 i våre lokaler i Stavanger sentrum (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).

Fri entré & enkel bevertning - Velkommen!


Foredragsholder: 
Advokat/ partner Agnete Velde Jansson
Advokatfullmektig Malene Hoås Tyberø