Målgruppe:
Utelivsbransjen


Tema: 
Fra 1.januar 2018 ble det krav om minstelønn for alle ansatte i overnatting, servering og catering. Arbeidstilsynet har i kjølvannet av krav om minstelønn i utelivsbransjen varslet omfattende, og systematisk tilsyn av utelivsbransjen i 2018 og 2019. Projure inviterer til lunsjseminar med en praktisk fremstilling av arbeidsrett for utelivsbransjen, med hovedfokus på:

• Allmenngjort minstelønn
• Bruk av arbeidskontrakter
• Arbeidstidsordninger
• Varslingsrutiner


Tid og sted:
Torsdag 22. februar kl. 12.15 til 13.30 i Nedre Holmegate 30, 4. etasje, Stavanger. 

Nytrukket kaffe og rundstykker fra kl. 12.00.


Foredragsholder:

Advokatfullmektig Ulrik Haukali