Målgruppe: 
Eiendomsutviklere, byggherrer og entreprenører.

 

Tema: 
Plan- og bygningsloven er den mest sentrale offentligrettslige loven hva gjelder planlegging og gjennomføring av et byggeprosjekt.


På dette seminaret gis det en kort innføring i lovens alminnelige del, lovens plandel og lovens byggesaksdel inkludert reglene om dispensasjon.


Tid og sted:
Torsdag 1. februar kl. 0800 – 0900 i 18. etasje i Forum Jæren på Bryne.


Kurset er gratis og gir 45 minutter med intensiv og grunnleggende innføring i temaet, og frokost blir servert. 

Deltakerne får også 1 time gratis rådgivning ved henvendelse til kursholder.

 

Foredragsholder:
Advokat Per Kristian Haaland