Målgruppe:

Daglige ledere, HR-personal og andre med personalansvar som har behov for en innføring i grunnleggende arbeidsrett.

 

Tema: 
Det vil bli gitt en innføring i grunnleggende arbeidsrett. Det vil særlig bli satt fokus på reglene om innleie av arbeidstaker fra bemanningsbyrå, herunder hva som er vilkårene for at slik innleie skal være lovlig. I tillegg vil følgende emner bli behandlet:

  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Krav til selve arbeidsavtalen
  • Permittering
  • Oppsigelse og avskjed
  • Midlertidige arbeidsavtaler


Tid og sted:

Onsdag 28. februar kl. 0800 – 0900 i 18. etasje i Forum Jæren på Bryne.

Kurset er gratis og gir 45 minutter med intensiv og grunnleggende innføring i temaet, og frokost blir servert. 

Deltakerne får også 1 time gratis rådgivning ved henvendelse til kursholder

 

Foredragsholder:

Advokat Sindre Meling