Målgruppe: 

Ansatte i stat, fylkeskommune, kommuner, offentligrettslige organer som er i befatning med innkjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider, og bedrifter som inngir tilbud på offentlige kontrakter.

Tema:

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. 
De nye bestemmelsene innebærer flere endringer; blant annet innføres tilbudskonkurranse som ny konkurranseform og anvendelsesområdet for de ulike delene i forskrift om offentlige anskaffelser er endret. I kurset går vi gjennom sentrale regler i det nye anskaffelsesregelverket med henblikk på hva endringene vil innebære i praksis for oppdragsgivere og leverandører.

  • Når gjelder regelverket om offentlige anskaffelser?
  • Hvilke grunnleggende krav stilles til gjennomføringen av anskaffelsen?
  • Hvordan virker de nye anskaffelsesprosedyrene?
  • Hvordan kan leverandøren unngå at tilbudet blir avvist?
  • Hvilke rettigheter har leverandøren ved brudd på regelverket?

Formålet med kurset er å gi en innføring og grunnleggende forståelse av de mest sentrale emnene innenfor entrepriserett og offentlige anskaffelser. Både oppdragsgivere og potensielle leverandører vil ha utbytte av å tilegne seg slik kunnskap for å unngå unødige, forstyrrende og ressurskrevende konflikter.

Kurset er en del av en serie kurs som fokuserer på de standardiserte entreprisekontraktene, rådgiverkontraktene, regelverket for offentlige anskaffelser og forbrukerentreprise. Kursene legger til rette for aktiv deltakelse gjennom diskusjoner og oppgaver.

Tid og sted: 

Torsdag 8. februar kl. 0800 – 0900 i 18. etasje i Forum Jæren på Bryne.

Kurset er gratis og gir 45 minutter med intensiv og grunnleggende innføring i temaet, og frokost blir servert. 

Deltakerne får også 1 time gratis rådgivning ved henvendelse til kursholderForedragsholder: 

Advokat Trond Bjørnsen


Kurset er gratis. 

Vel møtt!