Målgruppe: 

Offentlige oppdragsgivere og entreprenører/leverandører som deltar i konkurranse om offentlige kontrakter

Tema:  

Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått ny forskrift om offentlige anskaffelser som ventes å tre i kraft høsten 2016. Forskriften gjennomfører nytt EU-direktiv om offentlige anskaffelser (2014/24/EU) og forenklingsutvalgets forslag til endringer av de nasjonale anskaffelsesreglene (NOU 2014:4). En av målsettingene ved regelverket er å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å delta i konkurranse om offentlige kontrakter. Det innføres derfor en regel som gir plikt for oppdragsgivere til å gi en begrunnelse dersom han ikke velger å dele opp kontrakten. Videre har forskriften regler om adgangen for leverandører til å støtte seg på andre foretak og delta i konkurranser i fellesskap.

Arbeidsfellesskap vil kunne gi økte muligheter for lokale entreprenører til å vinne kontrakter man ellers ikke ville vært i posisjon til, for eksempel veiprosjekter, sykehusprosjektet osv.  Samtidig reiser samarbeidsformen en rekke spørsmål i forhold til bla. selskapsretten, konkurranseretten og kontraktsretten. I kurset tar vi bla. opp følgende temaer:

• Hva er et arbeidsfellesskap?
• Når er prosjektsamarbeid forbudt etter konkurranseloven?
• Hvilket ansvar har deltakerne i arbeidsfellesskapet overfor oppdragsgiver og tredjepersoner?
• Hvordan bør risiko fordeles mellom deltakerne i arbeidsfellesskapet?
• Hvordan skal arbeidsfellesskapet komme i posisjon til å vinne kontrakten?

Tid og sted:  

Torsdag 9. juni 2016, kl. 0815 – 0930 i 18. etasje i Høghuset på Bryne.

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 

Foredragsholder: 

Advokat Trond Bjørnsen
  

Frokostseminaret er gratis.
Vel møtt!