Målgruppe: 
Utbyggere og andre profesjonelle aktører i boligmarkedet, samt privatpersoner som eier en eierseksjon eller som sitter i styret i et boligseksjonssameie.

Tema:

Forslag til ny eierseksjonslov er for tiden til behandling i Stortinget. Planen er at ny lov skal tre i kraft 1. juli i år.

Dersom den nye loven vedtas i tråd med departementets forslag og komiteens innstilling, vil den gi forbrukerne økt trygghet i eierseksjonssameier ved blant annet at en boligseksjon må være en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven før seksjoneringstillatelse kan gis. Det foreslås også å gi sameiet som sådan partsevne til å ta ut søksmål mot utbygger ved mangler ved fellesarealer.

Regelendringene vil også få betydning for næringsdrivende ved blant annet nye regler for organisering av parkering i sameiet, opphevelse av leietakers kjøpsrett til bolig og tydeligere regler om fordeling av vedlikeholdsplikt mellom sameiet og den enkelte seksjonseier.

På seminaret går vi i gjennom de viktigste endringene i forhold til dagens lov fra 1997.

 


Tid og sted:  
Torsdag 8. juni kl. 0815 – 0930 i våre lokaler i Stavanger sentrum. (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 

Foredragsholder: 

Advokat Per Kristian Haaland  


Frokostseminaret er gratis.
Vel møtt!