Målgruppe:
Ledere og HR-personell

Tema:

Hva kan vi lære av ny rettspraksis?
Vi ser på et utvalg avgjørelser fra Høyesterett, Lagmannsrett og Arbeidsretten samt EU-domstolen med blant annet følgende tema:

 • Begrensning av utvalgskrets ved nedbemanning
 • Oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold:
  Illojalitet, tillitsbrudd, brudd på konkurranse- og kundeklausuler mv.
 • Trakassering og «me too»
 • Virksomhetsoverdragelse – Nytt fra norsk rett og EU-domstolen:
  Hvilke rettigheter overføres; overføring til flere erververe; identitetskravet
 • Påstått gjengjeldelse etter varsling
 • Rett til merarbeid på grunnlag av faktisk arbeidstid
 • Avtalt verneting ved internasjonalt ansettelsesforhold
 • Plikten til å tilby annet passende arbeid ved nedbemanning
 • Reisetid, arbeidstid og lønn
 • Oppsigelse i prøvetid og prøvetidens lengde
 • Gjeninntreden ved tvist om oppsigelse

Meld deg på i feltet nedenfor innen tirsdag 19. mai. Du vil da motta en e-post med lenke til videokonferansen.

Her kan du selvfølgelig også legge inn eventuelle spørsmål som du gjerne vil ha svar på i webinaret.

Har du innspill som kan gjøre din opplevelse enda bedre, kan dette oppgis i påmeldingen.


Tid og sted:

Onsdag 20. mai kl. 09.00-10.00 


Foredragsholder:

Advokat / partner Guri Haarr

Advokat Ulrik Haukali