Hvordan er situasjonen for din bedrift? Hva trenger du å vite om kontrakter, lovregler, force majeure, koronavansker på kundesiden, leieforhold mv.? Det som er helt sikkert i denne usikre tiden, er at du ikke er alene om å ha utfordringer knyttet til både omsetningssvikt og selskapsinterne forhold.

Hvordan bør ditt selskap opptre i forhold til oppfyllelse av eksisterende kontrakter og hvilke forhåndsregler burde man ta ved inngåelse av nye?

Har dere løpende kommunikasjon med eksisterende kunder, underleverandører og leietakere/utleier?

Projure ønsker å bidra med råd til selskaper i en vanskelig tid, både i forhold til selskapers nåværende og fremtidige situasjon. Derfor arrangerer vi et webinar ledet av advokat og partner Per Bergstad, og advokatfullmektig Tor Magne Grønnestad. Her vil vi gjennomgå kontraktsrettslige spørsmål knyttet til koronasituasjonen.

Meld deg på i feltet nedenfor innen tirsdag 31. mars 2020. Etter utløpet av påmeldingsfristen, vil du motta en e-post med lenke til videokonferansen.
Her kan du selvfølgelig også legge inn eventuelle spørsmål som du gjerne vil ha svar på i webinaret.

Har du innspill som kan gjøre din opplevelse enda bedre, kan innspill oppgis i påmeldingen.


Dato:                    Onsdag 1. april
Tidspunkt: Kl. 09.00-09.45
Sted: Teams/ Skype
Pris: Gratis