Trainee / Skriveplass


Projure tilbyr traineeopphold for jusstudenter som minst har fullført tredje år på masterstudiet i rettsvitenskap.

Vi tilbyr også skriveplass for studenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor et av Projures spesialistområder. Hos oss får du veiledning, deltakelse i relevant faggruppe og kontorplass ved vårt kontor i sentrum av Stavanger.

Søknad om traineeopphold eller skriveplass sendes via CVideo https://app.cvideo.no/stilling/311