linda.engelsgjerd@projure.no
Kontor: 51 85 84 00

Linda Engelsgjerd er kontorleder i Projure Advokatfirma.

Hun er det første møtepunktet for våre klienter, og et viktig bindeledd mellom våre klienter og advokater.

Et godt fungerende kontor er hennes første prioritet.

Linda har lang og allsidig erfaring med hovedvekt på administrative funksjoner i blant annet eiendomsmeglerbransjen og olje- og gassnæringen.

Arbeidsoppgavene har strukket seg fra støtte til juridisk avdeling, bindeledd mellom operatør og partnere i lisenser på norsk sokkel, styresekretær og generell assistanse til teamene hun til enhver tid har jobbet med.