benjamin.tornroos@projure.no
Mobil:   481 56 170 

Benjamin Törnroos er advokat i Projure Advokatfirma. Hans hovedarbeidsområder er arbeidsrett, kontraktsrett og selskapsrett.

Innen arbeidsrett arbeider Benjamin Törnroos hovedsakelig med løpende bistand overfor både arbeidsgivere og arbeidstakere innen et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger:

 • Arbeidsavtaler
 • Advarsel, oppsigelse og avskjed
 • Nedbemanning og omstillingsprosesser
 • Omstrukturering
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Inneie og utleie av arbeidskraft (bemanningsbransjen)
 • Fortrinnsrett
 • Arbeidstid
 • Likebehandling
 • Konkurranseregler
 • Sluttavtaler/sluttpakker
 • Varsling
 • Andre personalrelaterte spørsmål

Törnroos bistår jevnlig både ansatte og arbeidsgivere i drøftelser, forhandlingsmøter samt i etterfølgende rettslig prosess.

I tillegg har Törnroos opparbeidet særlig kompetanse innenfor varsling og varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Han har erfaring med behandling av påstander om mobbing og trakassering og har gjennomført flere faktaundersøkelser etter varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Törnroos har videre erfaring med rettslig prosess, herunder rettsmekling og hovedforhandling. 

Innen selskapsrett omfatter bistanden selskapsstiftelser, reorganisering, aksjonæravtaler mv.

Törnroos har videre erfaring med kontraktsrettslig bistand, herunder utforming av kontrakter, kontraktstolkning, risikovurderinger og spørsmål om avtalers gyldighet. 

Arbeidserfaring:

2019 - dd
2017 - 2019
Advokat Projure Advokatfirma AS
Advokat Projure Advokatfirma DA
2014 - 2017 Advokatfullmektig Projure Advokatfirma DA

Utdanning:
2008 - 2013 Master i Rettsvitenskap - Universitetet i Bergen

Språk:  Engelsk