malene.tybero@projure.no
Mobil:   452 25 333

Malene Hoås Tyberø er advokat i Projure Advokatfirma AS. Hun er en del av Projures faggruppe for familie- og arverett. Hun bistår i saker om testamenter, ektepakter, dødsbo, avtaler om arv og framtidsfullmakter. Malene bistår også i saker som gjelder samlivsbrudd og ektefelleskifte.

Malene er også en del av Projures faggruppe for arbeidsrett. Hun bistår hovedsakelig bedrifter i omstrukturering og nedbemanninger, virksomhetsoverdragelse og avtaler om innleie av arbeidskraft.

Som del av Projures faggruppe for arbeidsrett bistår hun både arbeidsgivere og arbeidstakere og jobber daglig med saker knyttet til rettigheter og plikter i et ansettelsesforhold. Malene bistår bl.a. i saker om:

  • Virksomhetsoverdragelse
  • Omstrukturering
  • Nedbemanning
  • Oppsigelse og avskjed
  • Innleie og utleie av arbeidskraft
  • Fortrinnsrett
  • Personalsaker
  • Likebehandling
  • Konkurranseregler

 

Arbeidserfaring: 

2019 - dd
2018 - 2019
Advokat Projure Advokatfirma AS
Advokat Projure Advokatfirma DA
2014 - 2018 Advokatfullmektig i Projure Advokatfirma DA
2012 – 2013 Compliance officer i Acta Kapitalforvaltning AS
2011 Trainee Advokatfirmaet PwC (PricewaterhouseCoopers)
2011 Trainee Advokatfirmaet Deloitte 
2008 Rettsvitne ved Bergen Tingrett


Utdanning:
2007- 2012 Master i rettsvitenskap. Universitetet i Bergen

Språk: Engelsk