malene.hoas@projure.no
Mobil:   452 25 333

Malene Hoås Tyberø er advokat i Projure Advokatfirma DA. Hun er en del av Projures faggruppe for familie- og arverett. Hun bistår i saker om testamenter, ektepakter, dødsbo, avtaler om arv og framtidsfullmakter. Malene bistår også i saker som gjelder samlivsbrudd og ektefelleskifte.

Videre er Malene en del av Projures personskadegruppe, hvor hun i hovedsak med å bistå skadelidtesiden i erstatningssaker. Dette er saker som for eksempel oppstår som følge av en pasientskade, yrkesskade, en voldsepisode eller annen ulykke eller skade.

En personskade kan få stor innvirkning i den skadelidtes liv. En slik skade reiser ofte problemstillinger i forhold til hvilke rettigheter man har ovenfor offentlige forvaltningsorgan som NAV, voldsofferkontoret og pasientskadeerstatningen (NPE). Videre vil det gjerne foreligge private forsikringer, tegner av skadelidte selv eller arbeidsgiver, hvor det kan være nødvendig å få juridisk bistand til å få klarhet i rettigheter gjennom disse, eller bistand ved en eventuell tvist med forsikringsselskap. I noen tilfeller er det også nødvendig å rette et erstatningskrav direkte mot skadevolder. Det er ofte avgjørende for den skadelidte å ha juridisk bistand i møte med disse ulike aktørene.


Arbeidserfaring: 

2019 - dd
2018 - 2019
Advokat Projure Advokatfirma AS
Advokat Projure Advokatfirma DA
2014 - 2018 Advokatfullmektig i Projure Advokatfirma DA
2012 – 2013 Compliance officer i Acta Kapitalforvaltning AS
2011 Trainee Advokatfirmaet PwC (PricewaterhouseCoopers)
2011 Trainee Advokatfirmaet Deloitte 
2008 Rettsvitne ved Bergen Tingrett


Utdanning:
2007- 2012 Master i rettsvitenskap. Universitetet i Bergen

Verv:

Medarbeider i Gatejuristen, Kirkens bymisjon

Språk: Engelsk