trond.bjornsen@projure.no
Mobil:    411 27 403
Kontor: 51 85 84 40


Trond Bjørnsen er advokat og partner i Projure Advokatfirma. Bistanden omfatter rådgivning, tvisteløsning og prosedyreoppdrag for næringslivet og private, med særlig vekt på entrepriserett, offentlige anskaffelser, kontraktsrett og skatterett.

Trond Bjørnsen arbeider i hovedsak med rådgivning og tvisteløsning for byggherrer, eiendomsutviklere, entreprenører og rådgivere innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Han bistår aktørene i alle fasene av bygge,- og anleggsprosjektet, eksempelvis ved inngåelse av rådgiver,- og entreprisekontrakten, ved uenighet om endringsarbeider og sluttoppgjør, samt i forbindelse med reklamasjoner. Trond Bjørnsen har betydelig erfaring som rådgiver for entreprenører i alle typer entrepriserettslige spørsmål og har spisskompetanse på standardkontraktene som benyttes i denne bransjen. Han har videre jobbet mye for utbyggere i tvister etter bustadoppføringsloven, og har derfor betydelig kompetanse og erfaring med forbrukertvister.

I sitt daglige virke håndterer Trond Bjørnsen også spørsmål som gjelder generell avtalerett og kontraktsrett, fast eiendom, selskapsrett og skatterett. Han har herunder erfaring med utarbeidelse av avtaler om kjøp av grunn og opsjonsavtaler, leverandøravtaler, offshorekontrakter, husleieavtaler, samarbeidsavtaler, gjennomføring av megleroppgjør ved salg av fast eiendom og eiendomsselskap mm. Erfaringen fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker har videre medført en god del bistand til bedrifter som gjelder spørsmål om internasjonale skatteforhold, samt skatterettslige spørsmål knyttet til fast eiendom.

Trond Bjørnsen har opparbeidet seg særlig kompetanse innenfor regelverket for offentlige anskaffelser. En vesentlig del av hans advokatvirksomhet knytter seg derfor til anskaffelsesregelverket, hvor han bistår offentlige oppdragsgivere og leverandører av varer, tjenester og bygg,- og anleggsarbeider. Bistanden omfatter eksempelvis rådgivning for oppdragsgivere i forbindelse med kunngjøring av konkurranse og utarbeidelse av konkurransegrunnlag. For leverandører omfatter bistanden eksempelvis rådgivning i forbindelse med inngivelse av tilbud, klage til offentlige oppdragsgivere ved brudd på regelverket, samt prosedyreoppdrag for Klagenemnda for offentlige anskaffelser og domstolen.

Han har bred erfaring som kurs- og foredragsholder for næringslivet og bransjeorganisasjoner, og da særlig innenfor avtalerett, entrepriserett og offentlige anskaffelser.


Bransjekunnskap: 

Inngående kjennskap til bygg- og anleggsbransjen, herunder utbygging og eiendomsutvikling.


Verv m.m:

Styremedlem Projure Advokatfirma DA
Leder Bygg- anlegg & offshore i Projure Advokatfirma DA
Leder Bygg- anlegg & offshore i Eurojuris Norge
Medlem av Kontrollkomiteen i Bryne FK fra 2014
Medlem Kontrollutvalget i Time kommune fra oktober 2015


Arbeidserfaring:

2012 - dd      Partner i Projure Advokatfirma DA
2011 - 2012  Advokat i Projure Advokatfirma DA
2009 - 2011  Advokatfullmektig i Projure Advokatfirma DA
2007 - 2009  Skattejurist, Sentralskattekontoret for utenlandssaker
2007 - 2007  Rådgiver, NAV Klage og Anke Vest
2006 - 2007  Konsulent, NAV Eigersund Trygd


Utdanning:

2007  Cand. jur. Universitetet i Oslo
2011  Advokatbevilling


Språk: Engelsk