Karianne Rettedal er partner og advokat i Projure.

Bistanden omfatter rådgivning og prosedyreoppdrag innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett.

Rettedal har mangeårig bakgrunn som advokat fra advokatfirma  og særlig fra arbeidstakerorganisasjon med hovedvekt på bistand innenfor olje, kjemisk og energi sektoren og har inngående kjennskap til bransjen. Rettedal har betydelig erfaring og kunnskap innenfor kollektiv arbeidsrett og tarifftvister.  Rettedal har inngående kjennskap til LO /NHO overenskomstene innenfor m a Oljeservice, Operatør, Boring, Forpleining, samt avtalene innenfor Rederiområdene og Hovedavtalene mellom tariffpartene.

Rettedal har også lang erfaring fra NAV innenfor alle stønadsområder og også generell erstatningsrett, yrkesskade og bistandsoppdrag i straffesaker.

Rettedal har omfattende prosedyreerfaring innenfor særlig individuell arbeidsrett.

Rettedal bistår innenfor:

 • Rådgivning og tvisteløsning til arbeidstakere og arbeidsgivere
 • Prosedyreoppdrag for arbeidstakere og arbeidsgivere
 • Innleie/utleie av arbeidskraft, tilknytningsformer
 • Ansettelse, konsulentavtaler
 • Likebehandling
 • Diskriminering
 • Stillingsvernssaker, oppsigelse/avskjed
 • Personalsaker
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Utfordringer i arbeidsmiljø,  herunder faktaundersøkelser og granskning
 • Kollektiv arbeidsrett, tariffavtaler
 • Omstillingsprosesser
 • Foredrag og kursvirksomhet innenfor samme områder

 

Arbeidserfaring:

Projure, Advokat / Partner august 2019 – d d

Industri Energi, Advokat 2013 - 2019

Projure, Advokat (Erstatningsrett ) 2012-2013

Industri Energi, Advokat 2009 – 2012

Industri Energi, Advokatfullmektig 2008-2009


NOPEF/ Industri Energi, juridisk rådgiver 2005- 2007

Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) – Oljearbeidernes Sosial Ordninger,  Jurist 2003-2005

Juridisk Rådgiver Sola trygdekontor/NAV 1999- 2003

Stavanger trygdekontor Juridisk rådgiver 1998-1999


Verv:    

Vara til Stavanger Bystyre i perioden 2011-2015 (AP)

Lyse bedriftsforsamling 2011-2015

Styremedlem Petra Klosters legat 2011-2015

Varamedlem Representantskapet Rogaland Brann og redning IKS 2011-2015


 

Utdanning:      

Offentlig rett grunnfag UIB 1991

Cand jur 1998

Europarett UIO 2006

Advokatbevilling 2009


Språk:  

Engelsk