benjamin.tornroos@projure.no
Mobil:   481 56 170 
Kontor: 51 85 84 07

Benjamin Törnroos er advokat i Projure Advokatfirma. Hans hovedarbeidsområder er arbeidsrett, kontraktsrett og selskapsrett.

Innen arbeidsrett arbeider Benjamin Törnroos hovedsakelig med løpende bistand overfor både arbeidsgivere og arbeidstakere innen et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, herunder omorganiseringer/nedbemanning  samt saker knyttet til ansettelsesforhold og den enkelte ansatte. Benjamin Törnroos har opparbeidet seg særlig kompetanse innen saker knyttet til oppsigelse og avskjed. Han bistår jevnlig både ansatte og arbeidsgivere i drøftelser, forhandlingsmøter samt i etterfølgende rettslig prosess. Törnroos har erfaring med både rettsmekling og hovedforhandling. 

Innen selskapsrett omfatter bistanden selskapsstiftelser, reorganisering, aksjonæravtaler mv.

Törnroos har videre erfaring med avtalerettslig bistand, herunder utforming, tolkning og spørsmål om avtalers gyldighet. 

Arbeidserfaring:

2017 - i dag Advokat Projure Advokatfirma DA
2014 - 2017 Advokatfullmektig Projure Advokatfirma DA

Utdanning:
2008 - 2013 Master i Rettsvitenskap - Universitetet i Bergen

Språk:  Engelsk

Arbeidssted: Stavanger og Bryne