malen.stolen@projure.no
Mobil: 954 04 077
Kontor: 51 85 84 43

Malén Stølen er advokat i Projure Advokatfirma DA.

Malén er en del av Projures næringsrettsgruppe, og bistår våre klienter med selskapsrettslige og kontraktsrettslige problemstillinger. Bistanden omfatter rådgivning og forhandlinger, samt prosedyreoppdrag for våre klienter.

Hun er videre en del av Projures personskadegruppe, og hvor hun bistår skadelidtesiden i erstatningssaker. Bistanden omfatter blant annet saker om pasientskade, yrkesskade, voldsoffererstatning eller annen ulykke eller skade. Disse sakene reiser gjerne problemstillinger overfor flere motparter, som NAV, forsikringsselskaper og ulike offentlige instanser som voldsofferkontoret og pasientskadeerstatningen (NPE). I noen tilfeller er det også nødvendig å rette et erstatningskrav direkte mot skadevolder. 


Malén bistår også i saker om vergemål.

Verv:
2016 – dd             Styremedlem i Yngre Advokater Sør-Rogaland Krets 

Arbeidserfaring:
2016                     Advokat i Projure Advokatfirma DA
2015                     Advokatfullmektig Projure Advokatfirma DA
2013-2014           Jurist i organisasjon
2012-2013           Trainee Advokatfirmaet Schjødt
2012                     Trainee Deloitte Advokatfirma 
2010                     Trainee Advokatene Jensen og Bilstad

Utdanning:
2009-2014            Master i rettsvitenskap. Universitetet i Bergen

Språk: Engelsk