ulrik.haukali@projure.no
Mobil:   481 25 151

Ulrik Haukali er advokat i Projure Advokatfirma. Han er en del av Projures faggruppe for arbeidsrett. Ulrik bistår hovedsakelig bedrifter i omstrukturering og nedbemanninger, virksomhetsoverdragelse og avtaler om innleie av arbeidskraft. Ulrik har også erfaring med konkurranseklausuler i arbeids- og aksjonæravtaler.

Som del av Projures faggruppe for arbeidsrett bistår han både arbeidsgivere og arbeidstakere og jobber daglig med saker knyttet til rettigheter og plikter i et ansettelsesforhold. Ulrik bistår bl.a. i saker om:

 • Virksomhetsoverdragelse
 • Omstrukturering
 • Nedbemanning
 • Oppsigelse og avskjed
 • Innleie og utleie av arbeidskraft
 • Fortrinnsrett
 • Personalsaker
 • Likebehandling
 • Konkurranseregler

Ulrik Haukali har opparbeidet seg særlig kompetanse innenfor personvern. I den forbindelse bistår han selskaper med compliance av GDPR, ved rådgivning om dokumentasjon og rutiner som sørger for etterlevelse av personvernreglene.

I tillegg til å være en del av faggruppen for arbeidsrett, er Ulrik også med i Projures Næringsgruppe, hvor han jobber særskilt innen bransjeområdet Næringseiendom, med hovedvekt på problemstillinger innen:

 • Entreprise
 • Eierseksjonering
 • Plan- og bygningslov

 


Arbeidserfaring:

2019 - dd
2019 - 2019
2017 - 2019
Advokat Projure Advokatfirma AS
Advokatfullmektig Projure Advokatfirma AS
Advokatfullmektig Projure Advokatfirma DA

Utdanning:
2017           Master i Rettsvitenskap - Universitetet i Bergen

Masteroppgave: 
Identitetsvurderingen ved virksomhetsoverdragelse – driftsstans sin betydning for identitetsspørsmålet

Språk: 
Engelsk