anders.lea@projure.no
Mobil: +47 402 16 979

Anders Lea er ansatt i Projure Advokatfirma AS i Stavanger der han er ansvarlig for faggruppe eiendom i firmaet. Han jobber hovedsakelig med eiendomsrettslige saker, spesielt innen næringseiendom. I tillegg har han lang erfaring fra ulike problemstillinger innen fast eiendom og offentlig rett, eksempelvis i grensesnittet mot offentlige anskaffelser og regelverket for offentlig støtte. Anders bistår også med kontraktsrettslige og selskapsrettslige vurderinger.

Anders har flere år med praktisk erfaring fra eiendomsutvikling, spesielt i tidlig fase. Han kan blant annet bistå med grunnerverv, salg, ulike samarbeidsmodeller og strukturering av utviklingsprosjekter, forhandlinger og reguleringsprosesser.

Anders har også erfaring med offentlige prosesser samt strategiske og kommersielle vurderinger knyttet til utvikling av bolig- og næringseiendom.


Arbeidserfaring:

2021 - dd
2016 - 2021
2012 - 2016
2010 - 2012
Advokatfullmektig Projure Advokatfirma AS
Prosjektutvikler/ Jurist, Stavanger utvikling KF
Juridisk rådgiver, juridisk avdelign, Stavanger kommune
Trainee/ Juridisk rådgiver, BIR Privat AS


Utdanning:

2005-2010       
2002-2005  
Master i Rettsvitenskap, fordypning i selskapsrett, skatterett og petroleumsrett
Bachelor samfunnsøkonomi