karoline.tveit@projure.no
Mobil: 480 75 571

Karoline Tveit er advokatfullmektig i Projure Advokatfirma AS.

Karoline er en del av Projures faggruppe for arbeidsrett, hvor hun arbeider i team sammen med Projures erfarne arbeidsrettsadvokater. Hun bistår i oppdrag for arbeidsgiver og arbeidstakere med problemstillinger knyttet til deres rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, blant annet i saker om:

 • Nedbemanning
 • Oppsigelse og avskjed
 • Ansettelse og konsulentavtaler
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Fortrinnsrett
 • Innleie og utleie av arbeidskraft
 • Likebehandling og diskriminering
 • Personalsaker
 • Omorganisering

I tillegg er Karoline en del av faggruppen Næringsrett. Sammen med Projures øvrige advokater på området bistår hun privat- og næringslivsklienter i oppdrag knyttet til avtaler mellom entreprenører og forbrukere etter bustadoppføringslova og avhendingslova, kontrakter i entrepriseforhold og offentlige anskaffelser. Andre områder hvor Karoline bistår er:

 • Bygg, anlegg og entreprise
 • Fast eiendom
 • Kontraktsrett
 • Næringseiendommer
 • Offentlig anskaffelser
 • Selskapsrett 

Arbeidserfaring:

Sep. 2019 – dd.                Advokatfullmektig Projure Advokatfirma AS

Jan.- aug. 2019               Advokatfullmektig TP Advokatfirma DA

Sep.-des. 2018                  Forbrukerrådet

Jan. 2018                         Trainee Kluge Advokatfirma AS

Jan. 2017                         Trainee Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Jun. 2016                         Trainee Advokatfirma BullÅrstad DA

Des. 2015                         Trainee Advokatfirma BullÅrstad DA


Utdanning:


2016 – 2018                      Master i rettsvitenskap ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

2013 - 2016                       Bachelor i Jus ved Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap ved Høyskolen i Sørøst-Norge

 

Språk:

Engelsk