ulrik.haukali@projure.no
Mobil:   481 25 151
Kontor: 51 85 84 41

Ulrik Haukali er advokatfullmektig i Projure Advokatfirma DA. Han er en del av Projures faggruppe for arbeidsrett, og kan bistå i arbeidsrettslige problemstillinger for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Som del av Projures faggruppe for arbeidsrett vil Ulrik Haukali bl.a. jobbe med saker knyttet til rettigheter og plikter i et ansettelsesforhold og den enkelte ansatte. Ulrik kan bistå i saker om:

  • Virksomhetsoverdragelse
  • Ferieloven
  • Oppsigelse og avskjed
  • Innleie og utleie av arbeidskraft
  • Fortrinnsrett
  • Personalsaker
  • Likebehandling
  • Konkurranseklausuler
  • Personvernrettigheter
 

Arbeidserfaring:

2017 - dd Projure Advokatfirma DA

Utdanning:
2017           Master i Rettsvitenskap - Universitetet i Bergen

Masteroppgave: 
Identitetsvurderingen ved virksomhetsoverdragelse – driftsstans sin betydning for identitetsspørsmålet

Språk: 
Engelsk

Arbeidssted:
Stavanger