guri.haarr@projure.no
Mobil:   997 38 625

Guri Haarr er advokat og partner i Projure Advokatfirma. Guri er en del av Projures faggruppe for arbeidsrett samt faggruppen for familie, arv og skifte, som hun leder.

Rådgivningen innen arbeidsrett er hovedsakelig rettet mot arbeidsgivere. Guri bistår ved virksomhetsoverdragelse, omorganisering, nedbemanning og masseoppsigelse og gir råd i spørsmål om tariffavtaler og forhandlinger med tillitsvalgte. I tillegg tilbyr hun løpende rådgivning innen HR og personal samt i spørsmål knyttet til ansatte - bl.a. om ansettelse, oppsigelse, permisjon, permittering, avskjed, suspensjon. Guri bistår også arbeidstakere i forhandlinger om sluttavtale og etter oppsigelse og avskjed. 

Guri har spesialkompetanse innen diskrimineringsspørsmål, herunder spørsmål om aldersgrenser og aldersdiskriminering og saker etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Guri bistår på spesifikke områder innen selskapsrett (stiftelse av selskaper, fusjoner, fisjoner, aksjekjøpsavtaler, aksjonæravtaler mv.), og hun har kompetanse innen immaterielle rettigheter som varemerke, design og foretaksnavn.

Innen familie - og arverett bistår Guri i saker om arveplanlegging og generasjonsskifte, ved ektefelleskifte og dødsboskifte. Hun utarbeider testamenter, ektepakter, avtaler om arv, forhåndsskifteavtaler og avtaler om uskifte samt framtidsfullmakter.

Guri har tilleggsutdannelse som tolk og oversetter og lang erfaring som fransk/norsk tolk i bilaterale møter og forhandlinger for departementer, Storting og Regjering. Som advokat bistår hun i saker over landegrensene for næringslivsklienter og privat, i samarbeid med spesialister innen det europeiske advokatnettverket Eurojuris International.

Guri holder jevnlig foredrag innen arbeidsrett og arv- og skifte i regi av Projure og på oppdrag for eksterne aktører.

Verv mv.:
Styremedlem, Projure Advokatfirma AS
Styremedlem, Eurojuris Norge AS
Medlem i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Arbeidserfaring:
2019-dd      Partner, Projure Advokatfirma AS
2013-2019 
Partner, Projure Advokatfirma DA
2012-2013  Advokat, Projure Advokatfirma DA
2010-2012  Advokatfullmektig, Projure Advokatfirma DA
2000-2009  Selvstendig næringsdrivende tolk/oversetter, Stavanger
1997-2000  Oversetter, Norsk Byggstandardiseringsråd, Oslo
1995-1997  Selvstendig næringsdrivende tolk/oversetter, Oslo
1991-1995  Gruppeleder/førstekonsulent, Utenriksdepartementet, Oslo

Utdanning:
1984-1988  Cand.mag. og Fagoversetter, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Agder
1988-1991  Master/DESS i konferansetolking fransk/engelsk/norsk, ESIT, Sorbonne III, Paris
2005-2010  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2012            Advokatbevilling

Språk: Fransk og engelsk