sigrun.sagedahl@projure.no
Mobil:   951 49 888

Sigrun Sagedahl er advokat og partner i Projure Advokatfirma i Stavanger. Hun arbeider primært med rådgivning og prosedyre for bedrifter innen fagfeltet arbeidsrett, men har også kompetanse og erfaring innen selskapsrett, særlig der hvor fagfeltene krysses og konflikter oppstår mellom aksjonærer som også er ansatte, samt med styrerollen og styreansvar.


Hun har omfattende erfaring med:

 • Omstillingsprosesser - nedbemanning, outsourcing, omorganisering med svært gode resultater.
 • Fortrinnsrett
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Faktaundersøkelser ifm varslingssaker eller påstand om mobbing/trakassering i tråd med grundig utarbeidet metodikk
 • Prosesser ifm eierskifte, Due Diligence av alle forhold knyttet til arbeidstakerne
 • Personalsaker – advarsel, oppsigelse, avskjed
 • Tilknytningsformer – reglene om fast og midlertidig ansettelse, expats, utleie, likebehandling og allmenngjøring av tariffavtaler
 • Bemanningskontrakter – utleiekontrakter eller bemanningsentrepriser
 • Bistand til bedrifter i forbindelse med tilsyn og pålegg fra Arbeidstilsynet. 
 • Karens og konkurranseklausuler, kundeklausuler og brudd på markedsføringsloven
 • Sluttvederlagsordninger
 • Saker hvor ansatte også er aksjonærer, aksjonæravtaler, aksjeprogrammer mv.
 • Personvernrettigheter
 • Internasjonale arbeidsforhold – lovvalg, verneting mv.
 • Rådgivning og foredrag om styrerollen og styreansvar.


Sigrun Sagedahl holder jevnlig foredrag for næringsliv og organisasjoner i Sør-Vest Norge.  I tillegg har hun hatt flere foredrag for advokater i regi av JUS (advokatforeningens etterutdanningsorganisasjon).

Bransjekunnskap:
Inngående kjennskap til leverandørbransjen, bemanningsforetak, verft samt bygg og anlegg.

Mangeårig rådgiver for flere interkommunale selskap /offentlige myndigheter. 

Verv m.m:
Erfaring fra mange styreverv


Arbeidserfaring:
2019 - dd    Partner, Projure Advokatfirma AS
2002 - 2019
  Partner, Projure Advokatfirma DA
2000 - 2001  Partner, Advokatfirma Selmer, Mauritzen & Co
1997 - 1999  Ansatt advokat, Advokatfirma Selmer, Mauritzen & Co ANS
1993 - 1994  Dommerfullmektig og kst. byrettsdommer i Stavanger byrett
1989 - 1997  Advokatfirma Mitsem
1988 - 1989  Konsulent og senere kst. kontorsjef i Skattedirektoratet, skatteadvelingen

Utdanning:
1987  Cand. jur. Universitetet i Oslo
1990  Advokatbevilling
2000  DNA-autorisert megler
1996  Møterett for Høyesterett

Språk: Engelsk