carl.gunnar.sandvold@projure.no
Mobil:   971 75 680
Kontor: 51 85 84 13
Carl Gunnar Sandvold er advokat og partner i Projure Advokatfirma. Bistanden omfatter utelukkende personskade og sykdom på vegne av de skadelidte. Siktemålet er å avklare hvilke økonomiske ytelser skadelidte og syke kan ha krav på fra det offentlige eller fra forsikringsselskaper, uansett årsak. Også krav direkte mot skadevolder blir vurdert, enten det er en privat part eller en virksomhet. Bistanden gis hovedsakelig for skadelidte i Stavanger-regionen, men vi har også klienter i landet for øvrig og i utlandet.

En vesentlig del av arbeidet gjelder såkalt listesykdom, dvs. yrkessykdom likestilt med yrkesskade etter diverse former for eksponering på arbeid, f.eks. gift, støv, støy, endringer i barometertrykket og smitte.


Carl Gunnar har erfaring med større grupper av skadelidte, alt fra tannlegepasienter etter mislykket implantatbehandling, tannlegeassistenter etter eksponering for kvikksølv, militært personell på oppdrag i inn- og utland eksponert for traumer og nordsjødykkere eksponert for diverse hendelser og trykkendringer på til dels dype farvann.

Carl Gunnar har vært ett av tre medlemmer av Erstatningsnemnda for voldsofre i 13 år fra 20014 til 2017. Nemnda er klageinstans for vedtak fattet på Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø, og behandlet ca 500 saker i året.


Carl Gunnar, e-post:  carl.gunnar.sandvold@projure.no leder vår interne Personskadegruppe i Projure og tilsvarende gruppe i Eurojuris Norge.


Verv m.:
Medlem av Erstatningsnemnda for voldsofre

Møtende varamedlem til styret i Norsk Lydinstitutt i Bjergsted


Arbeidserfaring:
1988 – d.d.    Partner i Projure Advokatfirma DA
1987  - 1988  Advokat
1984 – 1987  Advokat i Phillips Petroleum Company Norway
1982 – 1984 Advokatfullmektig i Advokatfirma Helliesen, Middelthon & Stephansen


Utdanning:
1982  Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen
1984  Advokatbevilling


Språk: Engelsk, delvis tysk