per.jan.selmer@projure.no
Mobil:   906 93 270

Per Jan Selmer er senioradvokat i Projure Advokatfirma.  Som advokat i mer enn 40 år har han vært innom de fleste juridiske fagfelt og problemstillinger, (men) hele tiden med hovedvekten på generell ”forretningsjuss”, kontraktsrett og entrepriserett, bygg og anlegg, og konkurs og panterett. Han har bistått med kontraktsarbeidet ved mer enn 50 kjøp/salg av virksomheter og har i den forbindelse utarbeidet alle nødvendige avtaler, herunder aksjesalgsavtaler, avtaler om fusjon og fisjon, aksjonæravtaler og andre relevante avtaler og dokumenter.

Per Jan Selmer har bred erfaring som prosessfullmektig for alle rettsinstanser, og han har møterett for Høyesterett.

Per Jan Selmer har gjennom årene vært en populær foredragsholder på et utall seminarer for entreprenørbransjen, leverandørindustrien og det private næringsliv innenfor kontraktsrett og selskapsrett.


Bransjekunnskap:

Med grunnlag i advokatvirksomheten og en rekke styreverv har Per Jan Selmer særlig bransjekunnskap innen entreprise, offshore leverandørindustri og fast eiendom. Per Jan Selmer har vært mangeårig medlem av Den Norske Advokatforenings permanente lovutvalg for konkurs og panterett og har vært benyttet som voldgiftsdommer i entreprisesaker.

 

Arbeidserfaring:

2019 - dd    
Senioradvokat Projure Advokatfirma AS
2018 - 2019  Senioradvokat Projure Advokatfirma DA
1975 - 2018  Partner i Advokatfirma Selmer & Selmer og Selmer, Mauritzen & CO ANS, senere Projure Advokatfirma DA
1973 - 1975  Advokatfullmektig Advokatfirmaet Georg Selmer
1972 - 1973  Juridisk konsulent Fylkesskattesjefen i Oslo og Akershus

Utdanning:

2006  DNA-autorisert internasjonal voldgiftsdommer
2003  Møterett for Høyesterett
2002  Autorisert megler DNA
1975  Advokatbevilling
1971  Cand. jur. Universitetet i Oslo

Språk: 
Engelsk