pk.haaland@projure.no
Mobil: 971 95 579

Per Kristian Haaland er senioradvokat i Projure Advokatfirma. Han er del av Projures faggruppe for Bygg og anlegg. Innen dette fagområdet jobber han hovedsakelig med fast eiendom, plan- og bygningsrett samt kontraktsrett. I tillegg er Per Kristian Haaland del av Projures faggruppe for arbeidsrett. 

Per Kristian Haaland har opparbeidet seg særlig kompetanse innenfor helse-, miljø og sikkerhetsregelverket for maritim-, sokkel og landbaserte virksomheter. Han har lang erfaring fra påtalemyndigheten hvor han blant annet jobbet med foretaksstraff. Per Kristian Haaland bistår næringslivet etter tilsyn/pålegg fra myndighetene, og ”compliance” (rådgivning i forkant for å påse at virksomheter har gode rutiner i henhold til myndighetskrav og interne prosedyrer).

Per Kristian Haaland har bred erfaring som kurs- og foredragsholder, og da særlig innenfor HMS-regelverket. Han er tilknyttet Politihøgskolen i Oslo hvor han blant annet foreleser i miljøfag.

Bransjekunnskap:
HMS-regelverk for maritim-, sokkel og landbaserte virksomheter
Etterforsknings- og granskningsledelse. Internrevisjon
Generell og spesiell eiendomsrett. Forhandlinger, kjøp og salg av eiendom. Ekspropriasjonsrett
Advokatbevillingen 2002
Omfattende prosedyreerfaring

Verv m.m.:
Foreleser miljøfag Politihøgskolen i Oslo fra 2009
Deltaker i nasjonal referansegruppe for miljøkrim ved Politihøgskolen i Oslo 2014-2017
Norsk delegat til European Maritim Safety Agency (EU/EMSA) Lisboa 2013
Norsk delegat til North Sea Network for Prosecutors (NSN) 2010-2015
Deltaker i Riksadvokatens fagutvalg for overtredelser i sjøfartsforhold mv. 2009


Arbeidserfaring:


2019 - dd     
Senioradvokat Projure Advokatfirma AS
2015 - 2019  Advokat Projure Advokatfirma DA
2004 - 2015
  Rogaland politidistrikt, politiadvokat med spesialansvar for bekjempelse av miljø- og arbeidsmiljøkriminalitet
2002 - 2004  Advokatfirmaet Årstad Ans. Stavanger, ansatt advokat
1999 - 2002  Rogaland politidistrikt, politifullmektig/adjutant
1997 - 1999  Stavanger kommune, bygg- bolig og eiendomsavdelingen, juridisk spesialkonsulent.
1996 - 1997  Skatteetaten
1996   Stavanger kommune, eiendomsjuridisk seksjon i Utbyggingsavdelingen

Utdanning:
2012: Høgskolen Stord/Haugesund. Nasjonalt og internasjonalt maritimt regelverk
1990-1995: Universitetet i Bergen, juridisk embetseksamen med arbeidsrett spesialfag

Språk: Engelsk