Projure er et spesialisert advokatfirma med kontorer i Stavanger og på Bryne. For informasjon om våre fagområder og kompetanseområder, naviger på venstre side.

Vi har som mål å være en foretrukken advokatforbindelse i Stavanger-regionen og på Jæren. 

Lang erfaring og lokal tilhørighet samt et utstrakt nettverk er våre største konkurransefortrinn. Vår anbefaling: Henvendelse fra advokat bør besvares av advokat.

Våre advokater har spesialisert seg og holder seg oppdatert på ulike områder slik at Projure kan fremstå som totalleverandør av juridiske tjenester. Vi satser særlig på følgende områder:

Næringsliv:

  • Arbeidsliv
  • Bygg, anlegg og offshore
  • Fast eiendom
  • Selskaper og finans

Privat:

  • Arbeidsliv
  • Familie, arv og generasjonsskifte
  • Fast eiendom
  • Personskade og sykdom

Projure er medlem av Eurojuris Norge, som er en sammenslutning av 16 selvstendige advokatfirmaer i hele Norge. Internasjonalt er Eurojuris det største advokatsamarbeidet i Europa med kontorer i alle større byer. Samarbeidet innen Eurojuris gjør oss i stand til å tilby lokal bistand over hele Norge og hele Europa.

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Yrkestittelen advokat er gitt i Norge. Projures advokater er medlem i Den Norske Advokatforening. Projure har obligatorisk sikkerhetsstillelse gjennom Lockton Companies AS, Ruseløkkveien 6, 0251 Oslo, som dekker yrkesansvar.

For klage- og disiplinærordning for advokater henvises til advokatforeningens hjemmesider.

Vår personvernerklæring finner du her.