Projure Advokatfirma AS er et forretningsjuridisk advokatfirma spesialisert innen arbeidslivets juss samt generell forretningsjuss.

For bedrifter i Stavanger-regionen og på Jæren er Projure et lokalt alternativ til nasjonale firma innen:

 • Arbeidsrett
 • Eiendomsrett
 • Næringsrett
 • Arv og skifte

Lang erfaring og lokal tilhørighet samt et utstrakt nettverk er våre største konkurransefortrinn. Vår anbefaling: Henvendelse fra advokat bør besvares av advokat.

Våre advokater har spisskompetanse innenfor følgene områder:

Næringsliv:

 • Arbeidsliv
 • Bygg, anlegg og offshore
 • Fast eiendom
 • Selskaper og finans


Privat:

 • Arbeidsliv
 • Familie, arv og generasjonsskifte
 • Fast eiendom


Projure Advokatfirma AS er medeier i Norges største advokatnettverk Eurojuris Norge. Eurojuris Norge er en sammenslutning av 16 selvstendige advokatfirmaer i hele Norge. Internasjonalt er Eurojuris det største advokatsamarbeidet i Europa med kontorer i alle større byer. Samarbeidet innen Eurojuris gjør oss i stand til å tilby lokal bistand over hele Norge og hele Europa.

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Yrkestittelen advokat er gitt i Norge. Projures advokater er medlem i Den Norske Advokatforening. Projure har obligatorisk sikkerhetsstillelse gjennom Lockton Companies AS, Ruseløkkveien 6, 0251 Oslo, som dekker yrkesansvar.

For klage- og disiplinærordning for advokater henvises til advokatforeningens hjemmesider.

Vår personvernerklæring finner du her.