Projures overordnede kvalitetspolitikk er å levere juridiske tjenester av høy kvalitet, til rett tid og innenfor de fastsatte økonomiske rammer. Advokatarbeidet i Projure skal i tillegg være i samsvar med Advokatforeningens "Regler for god advokatskikk".

Projures kvalitetshåndbok er et verktøy for å nå firmaets overordnede kvalitetsmål.

Kvalitetshåndboken er tilpasset de krav som stilles i henhold til: NS-EN ISO 9001:2015, domstolloven med forskrifter, herunder advokatforskriften (FOR 1996-12-20 nr. 1161: Forskrift til domstolloven kap.11).