Projure Advokatfirma AS har avsluttet advokatdriften

Vi takker for samarbeidet og ønsker velkommen i nye firmaer!

Partnerne fortsetter som advokater innenfor sine spesialområder.
Fra 1.11.2022 treffer dere oss her:

Advokat/partner Per Bergstad
Advokatfirma Sekse og Co AS
Jærveien 15, 4319 Sandnes
Mob: 952 15 120
bergstad@sekse.no

Advokat/partner Guri Haarr
i kontorfellesskap med
Advokatfirma Bull Årstad DA
Brødregata 7, 4013 Stavanger
Mob: 997 38 625
gh@bullarstad.no

Advokat/partner Sigrun Sagedahl
Haver advokatfirma AS
Haakon VIIs gate 8, 4005 Stavanger
Mob: 951 49 888
sigrun.sagedahl@haver.no