Aktuelt

Alle

  • Alle
  • Aktuelt
  • Eurojuris Informerer
  • Arbeidsrett
  • Arv og skifte
  • Fast eiendom
  • Forretningsjuss
  • Tvisteløsning og prosedyre

Viktig informasjon for utbyggere og kjøpere av nye bygg med royalimpregnert ytterkledning

mai 5, 2021 | , ,

I desember i 2020 ble det kjent at royalimpregnert ytterkledning ikke er testet på en godkjent måte etter TEK § 3-1 med forskrift. Denne særskilte kledningstypen…

Les mer

Høyesteretts første skjeggkredom

april 6, 2021 | , ,

Har du oppdaget skjeggkre i din nykjøpte bolig? I så fall har du kanskje allerede kontaktet boligkjøperforsikringsselskapet og lurt på hvilke krav som kan gjøres gjeldende overfor selger? Høyesterett avsa 26. mars 2021 sin første dom om krav om prisavslag på grunn av skjeggkre.

Les mer

Høyesterett avgjør i ny dom hvem som kan kreve retting av mangler ved fellesareal i eierseksjonssame

mars 24, 2021 | ,

Er du seksjonseier? Kanskje sitter du også i styret i sameiet ditt? I så fall lurer du kanskje på hvilke mangler den enkelte seksjonseier kan gjøre gjeldende. Høyesterett avsa 4. mars 2021 dom om hvilke krav kjøpere av leiligheter i et eierseksjonssameie kan gjøre gjeldende mot utbygger når det hefter mangler ved fellesareal.

Les mer

Entra-dommen; Om kommunens adgang til å sette vidtrekkende rekkefølgekrav i plan

februar 25, 2021 |

I Borgarting lagmannsrett 19-135154ASD-BORG/02 ble det den 27. januar i år avsagt dom i en sak om gyldigheten av rekkefølgekrav fastsatt i reguleringsplan og utbyggingsavtaler som ledd i gjennomføring av disse rekkefølgekravene.

Les mer

Seksuell trakassering – hvor går grensen?

januar 8, 2021 | ,

Første Metoo-sak i Høyesterett

Les mer

Eurojuris Informerer nr 4 2020: Arbeidsrett

desember 21, 2020 | ,

Her finner du årets siste utgave av Eurojuris Informerer med temaet Arbeidsrett. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt.

Les mer

Ny arvelov – Husk å treffe bestemmelse om forskudd på arv før nyttår!

desember 14, 2020 | ,

Skrevet av advokat Malene Hoås Tyberø. Fra og med den 1. januar 2021 vil en ny arvelov tre i kraft, og med den innføres en rekke…

Les mer

Koronapandemien: Det du trenger å vite om permittering

november 27, 2020 | ,

Skrevet av advokatfullmektig Marianne Takla Nedstigningen av samfunnet som følge av koronapandemien førte til at mange ble permittert eller mistet jobben. Permitteringsreglene har blitt endret flere…

Les mer

Pressemelding fra Regjeringen: nye regler om permittering og dagpenger

november 9, 2020 |

Fra 1. november utvides permitteringsperioden til 52 uker. Samtidig fases flere særregler ut, mens enkelte særregler forlenges ut året. Her kan du lese hele Regjeringens pressemelding.

Les mer

Seier i Høyesterett for innleide ansatte

november 5, 2020 |

Skrevet av advokat Malèn Stølen I Høyesterett falt det denne uken dom om rett til bonus for innleide ansatte.  Det sentrale spørsmålet i saken var hvorvidt…

Les mer

Last flere loader

Ønsker du bistand?

Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Telefon: 51 85 84 00
E-post: stavanger@projure.no

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema