Aktuelt

Alle
  • Alle
  • Aktuelt
  • Arbeidsrett
  • Arv og skifte
  • Fast eiendom
  • Forretningsjuss
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • GDPR og compliance

Endring i reglene om midlertidig ansettelse

For å styrke arbeidstakeres rett til faste ansettelser i heltidsstillinger, har regjeringen foreslått flere endringer i arbeidsmiljøloven. Det har blant annet blitt foreslått å redusere…

Les mer

Eurojuris Informerer – Juss for det offentlige

I årets første utgave av Eurojuris Informerer står juss for det offentlige i fokus. Her kan du blant annet lese Stina sin artikkel om «Hvordan…

Les mer

Projure bistod Proba Samfunnsanalyse med rapport for Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Hvordan forholder offentlige byggherrer seg til innleie av arbeidstakere? Hvilke krav stiller de til bemanningsforetakene? Hvordan kontrollerer offentlige byggherrer om innleiereglene er fulgt? Disse spørsmålene…

Les mer

Kan eiendomsinvestor kjøpe flere enn to boligseksjoner i ett og samme sameie?

Spørsmålet som nylig er vurdert av Kommunal og distriksdepartementet er om forhåndssalg av boliger er unntatt ervervsbegrensningen dersom de selges før seksjonering. Svaret på spørsmålet…

Les mer

Eurojuris Informerer – Eiendom og eiendomstransaksjoner

Denne utgaven av Eurojuris Informerer omhandler eiendom og eiendomstransaksjoner, og Anders Lea bidrar med en artikkel om hvordan håndtere utfordringene ved forurensing i tomtegrunnen ved…

Les mer

Eurojuris Informerer – Arverett

Denne utgivelsen av Eurojuris Informerer handler i sin helhet om arverett. I 2021 fikk vi ny arvelov, hvor formålet har vært å gjøre loven mer…

Les mer

Selvstendig rettsvernshevd – Et mystisk begrep trer frem i lyset

Bakgrunn for saken Høyesterett avsa nylig en interessant kjennelse innenfor feltet for kreditors beslagsrett og spørsmålet om rettsvern ved manglende tinglysning ved kjøp av fast…

Les mer

Sak til Høyesterett – Arbeidsgivers rett til å kreve feilutbetalinger tilbakebetalt ved å gjennomføre trekk i lønn på grunnlag av arbeidsavtalen.

«Er det ved lønningsdag foretatt feil utlønning, kan arbeidsgiver foreta den nødvendige justeringen ved neste eller påfølgende lønningsdager.» Ovenstående er en standardklausul som er vanlig…

Les mer

Team Rynkeby – på to hjul fra Stavanger til Trondheim

Lørdag 10. juli starter syklistene i Team Rynkeby, med vår egen Per Bergstad i spissen, turen fra Stavanger til Trondheim opp langs vestlandskysten. Syklistene sykler…

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 1 2021: Juss for virksomheter under press

I sommerutgaven av Eurojuris Informerer finner du gode artikler rundt temaet «Juss for virksomheter under press», les de her.

Les mer