Aktuelt

Alle
  • Alle
  • Aktuelt
  • Arbeidsrett
  • Arv og skifte
  • Fast eiendom
  • Forretningsjuss
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • GDPR og compliance

Eurojuris Informerer nr. 1/2014 med tema erstatning ved personskade og sykdom

Projure Advokatfirma DA er en del av Eurojuris Norge som er et landsdekkende samarbeid med 15 selvstendige advokatfirma, med til sammen 170 advokater. Vi er…

Les mer

Førjulsgave fra høyesterett til utleide ansatte

Bryne – Høyesterettsdom av 20.12.13 – en tankevekker i forhold til grensen mellom ”produksjonsbedrift” og bemanningsforetak (vikarbyrå).

Les mer

Høyesterettsdom om fordeling av felleskostnader i eierseksjonssameier

Høyesterett avsa i november 2013 en dom vedørende fordeling av utgifter til reparasjon og oppgradering av en heis i et boligsameie.Reglene for innleie av arbeidskraft er komplekse. Hovedregelen skal være fast ansettelse i et topartsforhold og det er derfor mange og strenge begrensninger for innleie av arbeidskraft (trepartsforhold).

Les mer

Bortfall av arveavgiften – hva med gevinstbeskatning?

Det nærmer seg et år siden den blå-blå regjeringen opphevet arveavgiftsloven. Gleden var stor hos de fleste når en avgift mange oppfattet som både unødvendig…

Les mer

Bortfall av arveavgiften – hva med gevinstbeskatning?

Det nærmer seg et år siden den blå-blå regjeringen opphevet arveavgiftsloven. Gleden var stor hos de fleste når en avgift mange oppfattet som både unødvendig…

Les mer