Hopp til innhold

Endring av barneerstatningen settes i kraft – sikrer mer rettferdig erstatning for skadede barn

Skrevet av advokat Malén Stølen.

Regjeringen besluttet endelig i statsråd 16.02.18 å sette i kraft endringene av barneerstatningen. Endringene trer i kraft 1. mars 2018, og innebærer en styrking av det erstatningsrettslige vernet for unge skadelidte.

Det har lenge vært kjent at de standardiserte utmålingsreglene for inntektstapserstatning for barn, som skades før de fyller 16 år, gir dem en betydelig underkompensasjon for sitt reelle tap. Dagens regelverk innebærer at et barn som kommer inn under ordningen og blir invalidisert før fylte 16 år, maksimalt kan oppnå en erstatning på 40G (som i dag utgjør ca. 3,7 mill. kr). Dette beløpet er ment å kompensere for tapt arbeidsinntekt livet ut, tapt evne til livsutfoldelse og tapt hjemmearbeidsevne.

Endringene som nå er besluttet satt i kraft, skal sikre unge skadelidte en mer rettferdig og riktigere erstatningsutmåling. Reglene for barneerstatning utvides, slik at de gjelder for barn opp til fylte 19 år. Videre innebærer endringene blant annet at utmålingen deles opp i to faser, hvor den siste delen utsettes til skadelidte er fylt 21 år. Dette skal gi grunnlag for en mer individualisert vurdering av skadelidtes tap.

Utmålingen av inntektstap skilles også fra menerstatning og hjemmearbeidstap. Det gis slik rom for en mer individuelt tilpasset erstatningsutmåling.

Det er ingen grunn til at barn skal ha et dårligere erstatningsrettslig vern enn andre grupper. Regelverket har lenge vært modent for endring, og vi applauderer at det nå endelig iverksettes etterlengtede endringer!

Regjeringens kunngjøring av ikraftsettelsen leser du her.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope