Endringer i permitteringsreglene og retten til dagpenger ved permittering fra 1. juli 2016

Skrevet av advokatfullmektig Benjamin Törnroos.

Etter nåværende regler kan en permittert ansatt motta dagpenger i inntil 30 uker i løpet av en 18-månedersperiode. Arbeidsgiver har på sin side en lønnsplikt de første to ukene (10 arbeidsdager) av permitteringen. Samlet periode med lønn eller dagpenger er derfor 32 uker.

Fra og med 1. juli 2016 utvides permitteringsadgangen.

Arbeidsgivers lønnsplikt de første 10 dagene forblir uendret etter endringen.

Etter 30 uke med dagpenger vil arbeidsgiver etter de nye reglene ha en lønnsplikt i 5 dager. Etter at arbeidsgiver har betalt lønn i 5 arbeidsdager har den ansatte krav på dagpenger i 19 nye uker. Merk at den ansatte må søke dagpenger på nytt hvis hun fremdeles er permittert.

Regelendringen innebærer at permitteringsadgangen økes med 20 uker. Etter endringen er maksimal løpende periode med lønn eller dagpenger altså 52 uker. For arbeidstaker betyr dette 3 uker med permitteringslønn fra arbeidsgiver og 49 uker med dagpenger.

Regelendringen trer i kraft 1.7.16 og vil gjelde både løpende og nye permitteringer.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope