Evalueringsskjema
Gi din vurdering av følgende punkter på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært dårlig og 5 er svært bra. Kryss av ett av alternativene, eventuelle kommentarer kan skrives i kommentarfeltet nederst
12345
Hva synes du om det faglige innholdet?
Hva synes du om den pedagogiske fremstillingen?
Hva er din helhetsvurdering av foreleser?
12345
12345