Forsikringssak til Høyesterett

Magasinet Dine Penger skriver i sin oktoberutgave om en forsikringssak som skal behandles av Høyesterett, hvor etterlatt samboer og sønn etter familiefarens død står mot et forsikringsselskap om et forsikringsoppgjør. Saken skal opp til behandling i desember, og Projures advokat Agnete Velde Jansson representerer den etterlatte samboeren og sønnen for Høyesterett.

Forsikringsselskapet har avslått å utbetale forsikringssummen til en ulykkesforsikring tegnet av avdødes arbeidsgiver, fordi de mener at det var et selvmord. Det er imidlertid både momenter som peker mot at familiefaren døde ved selvmord, og momenter som peker mot at det var en ulykke. Det er forsikringsselskapet som må bevise at det dreier seg om et selvmord og ikke en ulykke, for å kunne nekte å betale ut forsikringssummen. Spørsmålet som er tatt inn for Høyesterett er hvilke krav som skal stilles til bevis for at man skal legge til grunn at det dreier seg om et selvmord. Forsikringsselskapet anfører at det kun er et krav om alminnelig sannsynlighetsovervekt. De etterlatte anfører på sin side at det gjelder et skjerpet krav, og at det må være klart at det dreier seg om et selvmord og ikke en ulykke. Et slikt klarhetskravet gjelder blant annet i saker hvor forsikringsselskap hevder at det foreligger svik fra forsikrede.

Forsikringsselskapet vant i tingretten, men tapte i lagmannsretten, fordi lagmannsretten ikke fant det tilstrekkelig bevist at det dreide seg om et selvmord. Det er kun spørsmålet om beviskrav som er sluppet inn for Høyesterett. Det innebærer at om Høyesterett skulle komme til det kun gjelder et krav om alminnelig sannsynlighetsovervekt, så vil saken sendes tilbake til behandling i lagmannsretten av de andre problemstillingene som saken reises.

Saken i nettutgaven av Dine Penger kan leses her (krever innlogging)

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope