Hopp til innhold

Fravalg av revisjon – frist for unnlatelse av revidering av 2017 regnskapene

Skrevet av advokat/partner Per Bergstad

Utgangspunktet i aksjeloven (kap.7) er at alle aksjeselskap er pliktig å ha revisor, som da har i oppgave å revidere selskapets regnskaper og avgi en revisjonsberetning til selskapets generalforsamling. Enkelte aksjeselskap kan imidlertid velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres, såkalt fravalg av revisjon. Selv om selskapet velger bort revisjon er selskapet likevel forpliktet til å sende inn årsregnskapet til Foretaksregisteret.

Selskapet ditt kan velge bort revisjon dersom

  • Driftsinntektene av samlet virksomhet ikke overstiger fem millioner kroner,
  • Selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner, og
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i virksomheten ikke overstiger ti årsverk.

Unntak fra fravalgsmulighetene gjelder apoteker, advokatvirksomhet, selskaper under Finanstilsynets tilsyn, selskap som er pålagt revisjon av skatte-/avgiftsmyndighetene samt morselskap i konsern hvor konsernet som en helhet ikke går under terskelverdiene nevnt ovenfor.

Dersom selskapet skal beslutte fravalg av revisjon må generalforsamlingen beslutte dette. Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring beslutte at selskapets årsregnskaper for inneværende regnskapsår eller senere ikke skal revideres. Dersom regnskapene for 2017 ikke skal undergis revisjon er selskapet nødt til snarest å gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling og med 2/3 flertall beslutte fravalgt. Melding om fravalg må da sendes Foretaksregisteret innen 15. januar 2018.

Dersom det er spørsmål i anledning dette kan dere kontakte advokat/partner Per Bergstad, per.bergstad@projure.no , mob nr 95215120

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope