Hopp til innhold

Høyesterett: Publiseringen av opplysninger om eget barn på sosiale medier krenket privatlivets fred

Skrevet av advokat Malèn Stølen.


Høyesterett er enig med Hålogaland lagmannsrett om at publiseringen av opplysninger om eget barn på sosiale medier krenket privatlivets fred.

Høyesterett har nylig avsagt dom hvor de forkaster anken fra en mor som i lagmannsretten ble dømt til straff for å ha publisert opplysninger om sin egen datter på en åpen gruppe på Facebook. Det innebærer at siste ord er sagt i denne saken, og at moren må tåle straff for publiseringene.

I likhet med lagmannsretten fant Høyesterett at videoene og bildene av datteren sammen med barnevernsdokumenter som moren hadde lagt ut i Facebook-gruppen var materiale av sensitiv karakter. Særlig private og sensitive sider av datteren ble utlevert av moren på en måte som innebar en krenkelse av privatlivets fred, og som var rettsstridig.

Høyesterett vurderer i dommen hvorvidt det fantes forhold som rettferdiggjorde den rettsstridige handlingen. Hverken samtykke fra barnet selv, som var 7 år, eller fra moren på vegne av barnet kunne i dette tilfellet gjøre handlingen straffri. Dersom moren på vegne av datteren skulle kunne samtykke til egne handlinger som ellers ville vært lovbrudd, ville barn generelt vært uten vern mot utilbørlig offentliggjøring av sensitive og private forhold fra foreldres side.

Heller ikke hensynet til ytringsfriheten kunne her gjøre handlingen straffri. Offentliggjøringen ble ikke gjort som et ledd i offentlig ordskifte eller fordi det som ble publisert hadde allmenn interesse, men derimot som et virkemiddel i morens egen kamp mot barnevernet. Denne kampen mener Høyesterett at moren burde ført uten å blottlegge privat og sensitiv informasjon om den unge datteren sin. Om man skulle gitt større frihet for foreldre i på dette området, ville det kunne fått store negative konsekvenser for unge i en sårbar situasjon.

Det er god grunn til å tenke seg om før man publiserer opplysninger, film eller lignende om barn på internett. Dersom det du ønsker å legge ut kan oppfattes å være av privat eller sensitiv karakter, kan det best være å avstå. Nøyaktig hvor grensen går for hva som krenker privatlivets fred er enda ikke klart, og vi kan forvente at det vil dukke opp flere saker på dette området i fremtiden.

Vi skrev om saken når moren ble dømt i lagmannsretten i vår. Denne artikkelen kan du lese her.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope