Høyesteretts første skjeggkredom

Har du oppdaget skjeggkre i din nykjøpte bolig? I så fall har du kanskje allerede kontaktet boligkjøperforsikringsselskapet og lurt på hvilke krav som kan gjøres gjeldende overfor selger? Høyesterett avsa 26. mars 2021 sin første dom om krav om prisavslag på grunn av skjeggkre.

Kort oppsummert gjaldt saken krav om prisavslag etter kjøp av en bolig som viste seg å inneholde skjeggkre. Spørsmålet for Høyesterett var om kjøper kunne kreve prisavslag for midlertidige bruksulemper ved retting og for mulig verdireduksjon på grunn av risikoen for at skjeggkrebestanden tok seg opp igjen.

Kjøper gikk seirende ut av både tingretten og lagmannsretten. En enstemmig Høyesterett hadde imidlertid et annet syn på saken.

Først slo Høyesterett fast at kjøper ikke hadde krav på prisavslag på grunn fare for verdireduksjon. Det ble vist til skadedyrfirmaets erklæring om at boligen var fri for skjeggkre. Høyesterett fant ingen grunn til å betvile denne konklusjonen, og det var ikke godtgjort noen verdireduksjon som følge av risikoen for at bestanden av skjeggkre skal blomstre opp igjen. Erklæringer fra to takstmenn fremlagt av kjøper ble ikke tillagt nevneverdig vekt, ettersom metodene for bekjempelse av skjeggkre var langt mer effektive nå enn da erklæringene ble avgitt. Utover disse erklæringene ble det ikke ført noen bevis som godtgjorde verdireduksjon.

Videre ble det vist til flere underrettsavgjørelser avsagt etter at de nye og effektive utryddelsesmetodene var tatt i bruk, som underbygget at tidligere forekomst av skjeggkre i boligen ikke medfører noen verdireduksjon. Flere av dommene inneholdt også fagkyndige uttalelser om dette.

Kjøper fikk dermed ikke medhold i sitt krav om prisavslag som følge av mulig verdireduksjon.

Høyesterett var heller ikke enig i at kjøper hadde krav på prisavslag som følge av midlertidig ulempe under rettingsarbeidet. Det ble vist til at selger kontaktet skadedyrfirmaet raskt etter reklamasjonen var mottatt. Utryddingsarbeidet startet 20 dager etter at reklamasjonen var mottatt. Høyesterett kunne ikke se at rettingen innebar en urimelig ulempe for kjøperne, som hadde blitt boende i huset gjennom hele prosessen. Ubehag som følge av visshet om at det var skjeggkre i boligen var ikke tilstrekkelig.

Kjøperne fikk dermed heller ikke medhold i sitt krav om prisavslag som følge av midlertidig ulempe mens rettingsarbeidet pågikk.

Høyesterett gav således ikke kjøperne medhold i noen del av kravet. Fordi saken hadde reist prinsipielle spørsmål måtte partene dekke egne sakskostnader for både tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.

Avgjørelsen klargjør hvilken betydning det har at solgte boliger tidligere har hatt skjeggkre, og om kjøperes mulighet for å få prisavslag for midlertidige bruksulemper som følge av retting. Kjøper hadde for det første ikke godtgjort at boligen hadde falt i verdi. For det andre hadde bekjempelsen av skjeggkreene skjedd innen rimelig tid og uten urimelig ulempe for kjøperne.

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til dette eller andre forhold knyttet til fast eiendom? Ta kontakt!
Våre eiendomsadvokater har solid kompetanse på området og tar gjerne en uforpliktende prat.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope