Høyesterettsdom om fordeling av felleskostnader i eierseksjonssameier

Høyesterett avsa i november 2013 en dom vedørende fordeling av utgifter til reparasjon og oppgradering av en heis i et boligsameie.Reglene for innleie av arbeidskraft er komplekse. Hovedregelen skal være fast ansettelse i et topartsforhold og det er derfor mange og strenge begrensninger for innleie av arbeidskraft (trepartsforhold).

Det skilles mellom innleie fra såkalte bemanningsforetak (vikarbyråer) og innleie fra produksjonsbedrifter. Kravene til innleie fra bemanningsforetak er svært strenge både i forhold til når innleie i det hele tatt er lovlig og i forhold til den ansattes arbeidsvilkår. Konsekvensen av ulovlig innleie fra bemanningsforetak er dessuten at den innleide (som hovedregel) får krav på fast ansettelse hos innleiebedriften. Den såkalte ”fireårsegelen” kan
også gi den innleide krav på fast ansettelse hos innleier etter fire år.

Reglene for når innleie er lovlig fra en produksjons bedrift er langt romsligere og ulovlig innleie gir heller ikke rett til fast ansettelse hos innleier. Fireårsregelen gjelder ikke for innleie fra produksjonsbedrift, og heller ikke de nye reglene om likebehandling ift den ansattes arbeids vilkår.

Reglene for innleie av arbeidskraft er komplekse. Hovedregelen skal være fast ansettelse i et topartsforhold og det er derfor mange og strenge begrensninger for innleie av arbeidskraft (trepartsforhold).

Det skilles mellom innleie fra såkalte bemanningsforetak (vikarbyråer) og innleie fra produksjonsbedrifter. Kravene til innleie fra bemanningsforetak er svært strenge både i forhold til når innleie i det hele tatt er lovlig og i forhold til den ansattes arbeidsvilkår. Konsekvensen av ulovlig innleie fra bemanningsforetak er dessuten at den innleide (som hovedregel) får krav på fast ansettelse hos innleiebedriften. Den såkalte ”fireårsegelen” kan
også gi den innleide krav på fast ansettelse hos innleier etter fire år.

Reglene for når innleie er lovlig fra en produksjons bedrift er langt romsligere og ulovlig innleie gir heller ikke rett til fast ansettelse hos innleier. Fireårsregelen gjelder ikke for innleie fra produksjonsbedrift, og heller ikke de nye reglene om likebehandling ift den ansattes arbeids vilkår.

Reglene for innleie av arbeidskraft er komplekse. Hovedregelen skal være fast ansettelse i et topartsforhold og det er derfor mange og strenge begrensninger for innleie av arbeidskraft (trepartsforhold).

Det skilles mellom innleie fra såkalte bemanningsforetak (vikarbyråer) og innleie fra produksjonsbedrifter. Kravene til innleie fra bemanningsforetak er svært strenge både i forhold til når innleie i det hele tatt er lovlig og i forhold til den ansattes arbeidsvilkår. Konsekvensen av ulovlig innleie fra bemanningsforetak er dessuten at den innleide (som hovedregel) får krav på fast ansettelse hos innleiebedriften. Den såkalte ”fireårsegelen” kan
også gi den innleide krav på fast ansettelse hos innleier etter fire år.

Reglene for når innleie er lovlig fra en produksjons bedrift er langt romsligere og ulovlig innleie gir heller ikke rett til fast ansettelse hos innleier. Fireårsregelen gjelder ikke for innleie fra produksjonsbedrift, og heller ikke de nye reglene om likebehandling ift den ansattes arbeids vilkår.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope