Hopp til innhold

Hvor går grensen for hva foreldre kan legge ut på nett om egne barn?

Skrevet av advokat Malén Stølen.
For første gang er en person dømt for å ha krenket sitt eget barns rett til privatliv ved publisering på nett. Hålogaland lagmannsrett har nylig avsagt en dom hvor en mor ble ilagt kr. 12 000 i bot for å ha publisert bilder og videoer av sin 7 år gamle datter.

Vi er her inne på et vanskelig område hvor foreldrenes ytringsfrihet står mot barnas rett til privatliv. Dette er to helt grunnleggende rettigheter, som begge nyter grunnlovsvern.

Barnets mor hadde i denne saken opprettet en gruppe på Facebook som et kampmiddel i en barnevernssak, der hun hadde lagt ut bilder og videoer av datteren, blant annet av at datteren gråt. Det var på samme side lagt ut brev fra barnevernstjenesten som retten beskrev som av «svært sensitiv og privat karakter».

I dommen ble det satt på spissen hvor langt på vei foreldrene kunne samtykke til publisering på vegne av barna. Foreldres samtykkekompetanse på vegne av egne barn går i utgangspunktet langt. Samtidig har barnets rett til privatliv eget vern. Det ble ikke tillagt betydning hvordan datteren selv opplevde publiseringen, da hun var 7 år, og i liten grad var i stand til å vurdere konsekvensene av at materialet ble publisert.

Det som ble publisert av moren i denne saken ligger riktignok et stykke utenfor de fleste legger ut av bilder eller videoer om egne barn. Men hvor går grensen?

Foreldre vil nok i fremtiden fortsatt trygt kunne legge ut et blinkskudd av sine lovende fra ferieturen uten å bekymre seg. Men det er grunn til å tenke gjennom om det som legges ut kan bli oppfattet som materiale av sensitiv eller privat karakter om barnet. For eksempel kan det det være god grunn til å vise tilbakeholdenhet med å publisere bilder av barna nakne, eller der barna er innlagt på sykehus eller lignende.

I fremtiden vil vi nok se flere saker knyttet til denne tematikken.

Den dømte kvinnens forsvarer har allerede varslet at saken vil bli anket til Høyesterett.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope