Kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet

Gjennom oppslag i lokalpressen den siste tiden har det vært rettet fokus på omfanget av og problemet med svart arbeid innenfor byggenæringen. Jæren tingrett avsa også i januar dom mot to personer i byggebransjen hvor disse ble dømt til lange fengselsstraffer for økonomisk utroskap og for å ha ha tatt ut 21 millioner kroner til privat forbruk og svart arbeid.  Samtidig med oppslagene lokalt la Regjeringen tirsdag 13 januar frem en ambisiøs strategiplan mot arbeidsmijøkriminalitet, etter initiativ fra LO og i samarbeid mellom organisasjoner på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Strategiplanen inneholder til sammen 22 punkter som har til felles å gjøre det vanskeligere å drive slik kriminalitet samtidig som målsetningen er å ikke øke kravene til dem som driver seriøst og lovlig. Svart arbeid og annen arbeidsmiljøkriminalitet rammer virksomheter, arbeidstakere og fellesskapet og de som systematisk driver i strid med lovgivningen rammer hele arbeidslivet. Regjeringen ønsker å avverge og forebygge denne type kriminalitet gjennom flere ulike tiltak. Blant disse foreslås det styrket kontroll og oppfølgning, herunder en mer effektiv sanksjonering av økonomisk kriminalitet. Det vil også jobbes med ulike tiltak som å innføre bestemmelser angående offentlige anskaffelser hvor formålet skal være å begrense antall kontraktsledd i enkeltye bransjer, innføre klarere og et styrket krav om lærlingeplasser i reglene om offentlig anskaffeser, etablering av kontrollordninger overfor leverandører og veileder om «best practice» for etterlevelse av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser. Videre vil det være fokus på å videreutvikle ordningen med sentral godkjenning for virksomheter innenfor bygg- og anleggssektoren. Også Id-kortordningen (HMS-kort) innenfor bygg/anlegg samt renholdsbransjen skal forbedres og byggherreforskriften presiseres. I tillegg skal det foretas en evaluering av tiltakene som er igangsatt mot sosial dumping og det skal jobbes videre med å kartlegge omfanget at utleie av arbeidskraft og svart økonomi.
Strategiplanen til Regjeringen er ambisiøs, men våre erfaringer bla. gjennom å bistå innenfor byggenæringen tilsier at det er helt nødvendig å forsterke fokuset på arbeidsmiljøkriminalitet slik at de seriøse aktørene (som heldigvis er i flertall) får konkurrere på redelige, synlige og like vilkår.

Ved spørsmål, kommentarer eller ytterligere informasjon kan advokat Per Bergstad kontaktes her.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope