Kan arbeidsgiver kreve at oppsagt arbeidstaker tar ut ferie i oppsigelsestiden?

Skrevet av advokat Sindre Meling.

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ha interesse i at arbeidstaker avvikler ferie i oppsigelsestiden i forbindelse med avslutningen av et arbeidsforhold.

Ferieloven regulerer når ferie kan avvikles i oppsigelsestiden. Her skilles det mellom tilfellene hvor arbeidsgiver har sagt opp arbeidstaker og tilfellene hvor arbeidstaker selv har sluttet i jobben.

Når arbeidsgiver har sagt opp arbeidstaker er utgangspunktet at arbeidsgiver ikke kan beslutte at arbeidstakers ferie skal avvikles parallelt med oppsigelsestiden. Partene kan likevel bli enige om at arbeidstaker tar ut ferie i oppsigelsestiden.

Dersom arbeidstakers oppsigelsestid er 3 måneder eller lengre kan imidlertid arbeidsgiver ensidig beslutte at ferie skal avvikles i oppsigelsestiden.

Har arbeidstaker kortere oppsigelsestid enn 3 måneder kan han motsette seg avvikling av ferie i oppsigelsestiden. Når det gjelder ferietid som er fastsatt i forkant er det verdt å merke seg at Høyesterett har uttalt at arbeidstaker har krav på at oppsigelsestiden blir gjennomført sammenhengende. En arbeidstaker med 1 måneds oppsigelsestid, som blir sagt opp 5.juni, og hvor ferie på forhånd er fastsatt til 15. juli til 15. august, vil følgelig ikke påbegynne sin oppsigelsestid før den 1. september.

Når arbeidstaker selv sier opp er hovedregelen at ferie kan fastsettes og avvikles i oppsigelsestiden.

Ønsker arbeidstakeren å avvikle ferien i oppsigelsestiden etter egen oppsigelse, så kan vedkommende oppnå dette ved å levere oppsigelsen på et tidspunkt som medfører at fastsatt ferie og oppsigelsestid vil løpe parallelt.

Dersom ferietiden ikke er fastsatt på forhånd så kan arbeidstaker likevel kreve at ferie avvikles i oppsigelsestiden. Vilkåret er at arbeidstaker etter oppsigelsestidens utløp ikke vil ha tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden 1. juni – 30. september.

Dette innebærer at en arbeidstaker som sier opp sin stilling i juli, og som har to måneders oppsigelsestid, kan kreve at ferien avvikles parallelt med oppsigelsestiden. Dersom samme arbeidstaker hadde sagt opp i april, så ville vedkommende imidlertid ikke hatt rett til en slik parallell avvikling.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope