Aktuelt

Endring i reglene om midlertidig ansettelse

For å styrke arbeidstakeres rett til faste ansettelser i heltidsstillinger, har regjeringen foreslått flere endringer i arbeidsmiljøloven. Det har blant annet blitt foreslått å redusere…

Les mer

Eurojuris Informerer – Juss for det offentlige

I årets første utgave av Eurojuris Informerer står juss for det offentlige i fokus. Her kan du blant annet lese Stina sin artikkel om «Hvordan…

Les mer

Eurojuris Informerer – Arverett

Denne utgivelsen av Eurojuris Informerer handler i sin helhet om arverett. I 2021 fikk vi ny arvelov, hvor formålet har vært å gjøre loven mer…

Les mer

Selvstendig rettsvernshevd – Et mystisk begrep trer frem i lyset

Bakgrunn for saken Høyesterett avsa nylig en interessant kjennelse innenfor feltet for kreditors beslagsrett og spørsmålet om rettsvern ved manglende tinglysning ved kjøp av fast…

Les mer

Team Rynkeby – på to hjul fra Stavanger til Trondheim

Lørdag 10. juli starter syklistene i Team Rynkeby, med vår egen Per Bergstad i spissen, turen fra Stavanger til Trondheim opp langs vestlandskysten. Syklistene sykler…

Les mer

Viktig informasjon for utbyggere og kjøpere av nye bygg med royalimpregnert ytterkledning

I desember i 2020 ble det kjent at royalimpregnert ytterkledning ikke er testet på en godkjent måte etter TEK § 3-1 med forskrift. Denne særskilte kledningstypen…

Les mer

Høyesteretts første skjeggkredom

Har du oppdaget skjeggkre i din nykjøpte bolig? I så fall har du kanskje allerede kontaktet boligkjøperforsikringsselskapet og lurt på hvilke krav som kan gjøres gjeldende overfor selger? Høyesterett avsa 26. mars 2021 sin første dom om krav om prisavslag på grunn av skjeggkre.

Les mer

Høyesterett avgjør i ny dom hvem som kan kreve retting av mangler ved fellesareal i eierseksjonssame

Er du seksjonseier? Kanskje sitter du også i styret i sameiet ditt? I så fall lurer du kanskje på hvilke mangler den enkelte seksjonseier kan gjøre gjeldende. Høyesterett avsa 4. mars 2021 dom om hvilke krav kjøpere av leiligheter i et eierseksjonssameie kan gjøre gjeldende mot utbygger når det hefter mangler ved fellesareal.

Les mer

Entra-dommen; Om kommunens adgang til å sette vidtrekkende rekkefølgekrav i plan

I Borgarting lagmannsrett 19-135154ASD-BORG/02 ble det den 27. januar i år avsagt dom i en sak om gyldigheten av rekkefølgekrav fastsatt i reguleringsplan og utbyggingsavtaler som ledd i gjennomføring av disse rekkefølgekravene.

Les mer

Seksuell trakassering – hvor går grensen?

Første Metoo-sak i Høyesterett

Les mer