Aktuelt

Er secondment utleie? Ny dom fra Stavanger tingrett

Skrevet av advokat Sindre Meling Dom fra Stavanger tingrett om arbeidsgivers adgang til å foreta konserninterne omdisponeringer av arbeidsstokken uten at forholdet omfattes av innleiereglene Stavanger…

Les mer

Regjeringens forslag om oppmykning av reglene om midlertidig ansettelse – hva innebærer det?

Den store hovedregelen i norsk rett er fast ansettelse, og et topartsforhold. Adgangen til midlertidig ansettelse og adgangen til å leie inn ansatte er derfor…

Les mer

Eurojuris nr. 2/2014 med tema næringsjuss

Nå er Eurojuris sitt temahefte «Næringsjuss» kommet. I denne utgaven kan du blant annet lese om sikring og inndrivelse av pengekrav ved betalingsmislighold samt konfliktløsning…

Les mer

Tap på fordringer: Vilkår for skattefradrag

Næringsdrivende som ikke får oppgjør fra kunder og andre debitorer, kan på visse vilkår trekke kravet av på skatten. For at Staten på denne måten…

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 1/2014 med tema erstatning ved personskade og sykdom

Projure Advokatfirma DA er en del av Eurojuris Norge som er et landsdekkende samarbeid med 15 selvstendige advokatfirma, med til sammen 170 advokater. Vi er…

Les mer

Førjulsgave fra høyesterett til utleide ansatte

Bryne – Høyesterettsdom av 20.12.13 – en tankevekker i forhold til grensen mellom ”produksjonsbedrift” og bemanningsforetak (vikarbyrå).

Les mer

Høyesterettsdom om fordeling av felleskostnader i eierseksjonssameier

Høyesterett avsa i november 2013 en dom vedørende fordeling av utgifter til reparasjon og oppgradering av en heis i et boligsameie.Reglene for innleie av arbeidskraft er komplekse. Hovedregelen skal være fast ansettelse i et topartsforhold og det er derfor mange og strenge begrensninger for innleie av arbeidskraft (trepartsforhold).

Les mer

Bortfall av arveavgiften – hva med gevinstbeskatning?

Det nærmer seg et år siden den blå-blå regjeringen opphevet arveavgiftsloven. Gleden var stor hos de fleste når en avgift mange oppfattet som både unødvendig…

Les mer

Bortfall av arveavgiften – hva med gevinstbeskatning?

Det nærmer seg et år siden den blå-blå regjeringen opphevet arveavgiftsloven. Gleden var stor hos de fleste når en avgift mange oppfattet som både unødvendig…

Les mer